Stöd vår förening med Gräsroten

Vår förening är en del av Svenska Spels initiativ
Gräsroten som årligen delar ut miljoner till ungdomsidrotten. Välj oss nästa gång du spelar så är vi med
och delar på pengarna. Gör det på svenskaspel.se/
grasroten eller hos ditt ombud